Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Sanimatto-Huolto Oy
Y-tunnus: 3164340-4

Yhteystiedot:
Kuusimäentie 16
01900 Nurmijärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sanimatto-Huolto Oy / Matleena Innilä
Kuusimäentie 16
01900 Nurmijärvi
0406802493
matleena.innila@sanimatto.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat itse ottaneet yhteyttä yritykseen

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas- tai kumppanuussuhteen perusteella

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, jotta käyttäjälle voidaan markkinoida palveluitamme

Henkilötietoja käsitellään, jotta voidaan parantaa verkkosivuston käyttökokemuksia keräämällä sivuston käyttötietoa evästeistä sekä käyttäen muita analyysitekniikoita

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

nimi

sähköposti

puhelinnumero

sopimussuhteen tiedot; tiedot ostetuista tuotteista/palveluista, laskutustiedot

käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostuksen kohde-tiedot

käyttäjän antamat luvat ja suostumukset

4.1 Palveluiden käytöstä kerättävät tiedot

Palveluiden käytön havainnointiin käytetään evästeitä ja muita analyysitekniikoita. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Evästeiden ja muiden mahdollisten analyysitekniikoiden avulla kerätään esim. seuraavia tietoja:

Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, kuten mainokset, jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta

Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt verkkosivustollemme, laitteen tiedot, selaintiedot, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä käyttöjärjestelmä

Sijaintitiedot, jos käyttäjä on tätä varten antanut luvan

Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Mikäli verkkosivuston käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia sivujemme ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toiminnalle.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen matleena.innila@sanimatto.fi / Sanimatto-Huolto Oy, Kuusimäentie 16, 01900 Nurmijärvi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Verkkosivuston evästeiden ja muiden mahdollisten analyysitekniikoiden välityksellä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksemme ulkopuolelle.

7.1 Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

Emme jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta mainontaa tai markkinointia voidaan kohdentaa oikein, voimme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, tiedot kiinnostuksen kohteista tai esim. sijaintiin perustuvat kohdentamistiedot.

7.2 Kolmansien osapuolten sivustot

Tämä tietosuojalauseke soveltuu vain meidän palveluihimme emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja tiedot poistetaan asiakassuhteen päättyessä kuuden kuukauden sisällä asiakkuuden päättymisestä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

sanimatto_slogan logo